به ڪانال ما در ٺلگرام بپیوندید - 1394-11-11 02:57:00
به ڪانال ما در ٺلگرام بپیوندید - 1394-11-11 02:57:00
از زندگے سیــرم - 1394-01-10 14:04:00
بهار - 1394-01-10 13:54:00
تنها تريــن - 1394-01-10 13:38:00
ﻓﻮﺍﻳﺪ ﺧﺮ - 1393-06-14 13:24:00
سـُـکوت - 1393-06-14 12:38:00
نه تو از یاد نمی روی - 1393-06-14 12:08:00
زلال ڪـﮧ بـاشے... - 1393-06-14 11:56:00
بـعـضـیـا - 1393-06-14 11:44:00
آכҐ یـﮧ حرفے رو بـزنـﮧ - 1393-06-14 11:33:00
مے خواهـҐ اعـتـمـاכ ڪنــم - 1393-06-14 11:17:00
چـﮧ כرכناڪ استـــ فـهـمـیـכטּ ... √. - 1393-06-14 10:56:00
در کـــــودکــی... - 1393-06-14 10:44:00
خـــــطــ فـــاصـــلـــه - 1393-06-01 22:25:00
بوسه ... - 1393-05-26 14:33:00
ﻧﺒﺎﺷﯽ ... ﻣﯿﻤﯿـــــﺮﻡ - 1393-05-26 14:21:00
آدمــ های دنیــــــای مجـــــازی دل دارند - 1393-05-24 19:11:00
بعضی آدم‌هــــــــــا - 1393-05-24 18:57:00
دِﻠَـﻣ ڪَمـﮯ ...... - 1393-05-24 18:36:00
کـاش اونقــدر محکــم بـودم - 1393-05-24 18:26:00
غریبــه - 1393-05-24 18:16:00
امروز خاطراتت را سوزاندم - 1393-05-24 18:04:00
روی لبانت - 1393-05-24 11:02:00
دلم میخواهد … - 1393-05-24 10:26:00
کاش قلبم درد تنهایی نداشت - 1393-05-24 10:19:00
عاشق اولدوم کی یاریم دردیمه درمان ائلیه - 1393-05-24 09:45:00
کاش می شد قصه عشق مرا باور کنی - 1393-05-22 09:26:00
هیچ امیدیم یوخدی بو ویرانیه جانان گله - 1393-05-22 08:35:00
دل عاشق - 1393-05-22 08:27:00
سهم من - 1393-05-22 08:16:00
تكرار دلتنگي - 1393-05-13 22:59:00
یاسلی بولبول - 1393-05-13 22:52:00
دونن آخشام - 1393-05-12 22:14:00
قورخورام غملی سوزوم - 1393-05-12 21:41:00
ديگر غزل به زمزمه خوابم نمي كني - 1393-05-12 11:54:00
زندگی - 1393-05-12 11:43:00
روزگاری برایم درمان بودی .. - 1393-05-11 15:57:00
زندگی - 1393-05-11 15:47:00
سرنوشت - 1393-05-11 15:33:00
یک نفر قلب تو را بی سحر و جادو می برد…. - 1393-05-11 09:23:00
رفت که رفت - 1393-05-11 09:09:00
وجدان - 1393-05-10 01:36:00
هراس از اهنگ - 1393-05-09 20:56:00
دل کندن - 1393-05-09 20:45:00
حــــــق النــــاس - 1393-05-09 20:29:00
پدر - 1393-05-07 09:40:00
کاش - 1393-05-07 09:22:00
غم - 1393-05-06 22:25:00
تاس - 1393-05-06 16:59:00
نبودن‌ها - 1393-05-06 16:28:00
تجارت - 1392-06-29 14:40:00
خسـتــه ام - 1392-06-20 10:51:00
پــــلاک - 1392-06-20 10:38:00
تنهایی - 1392-06-18 15:34:00
ٺقصیر - 1392-06-18 10:28:00
مترسک - 1392-06-04 17:28:00
لــــــــــــــــــــج - 1392-06-04 17:14:00
دلتنگم - 1392-05-21 17:28:00
رد نفس - 1392-05-21 17:11:00
خنجر - 1392-05-17 14:13:00
بینصیب - 1392-05-17 13:58:00
دلتـنگی ام - 1392-05-16 15:39:00
پسر ساده - 1392-05-16 15:30:00
بازی - 1392-05-16 15:22:00
سیگار - 1392-05-15 15:12:00
دلتنگ - 1392-05-15 15:00:00
انقضا - 1392-05-14 17:32:00
وقـتـﮯ رفـتـﮯ - 1392-05-12 14:10:00
زمان - 1392-05-12 14:01:00
مگـــــــــــر مـــــی شـــود تو را دوستـــــــــــــ نداشتـــــــــــ - 1392-05-12 13:48:00
گل یا پوچ - 1392-05-08 11:13:00
کودکی - 1392-05-08 10:41:00
نام - 1392-05-08 10:34:00
برای تو.... - 1392-05-08 10:28:00
دروغ - 1392-05-07 16:27:00
سال ها بعد از یـــاد خواهے برد - 1392-05-07 16:18:00
لعنتی - 1392-05-07 16:10:00
محکوم - 1392-05-07 15:52:00
دلنوشته - 1392-05-07 15:47:00
دوست داشتن - 1392-05-07 15:36:00
مــن بــی‌ تــــو - 1392-05-07 15:20:00
میان دریای مهرت غرق شده ام - 1392-04-05 13:20:00
دِلتَنگے - 1392-03-29 02:09:00
ساکت - 1392-03-29 02:02:00
دِلتَنگے - 1392-03-29 01:53:00
خیلی سخته - 1392-03-29 01:42:00
خوابـ - 1392-03-27 14:20:00
دور تر از احساس - 1392-03-27 14:11:00
روز هــآے تـَلخ - 1392-03-27 14:04:00
بودن یا نبودن - 1392-03-27 13:56:00
بد باختن - 1392-03-27 13:48:00
قسمت - 1392-03-26 23:19:00
بغض - 1392-03-26 23:11:00
حجم خیال - 1392-03-26 23:00:00
جدایی - 1392-03-26 22:50:00
تنها - 1392-03-26 22:41:00
گریه کردم - 1392-03-26 11:12:00
سیگار - 1392-03-26 10:50:00
گذر زمان - 1392-03-26 10:20:00
سـخت است - 1392-02-14 22:38:00
سکوت - 1392-02-14 22:31:00
قاصدک ها - 1392-02-14 22:28:00
دلـَمـ - 1392-02-14 22:14:00
تواگرچه واقعی هستی... - 1392-02-14 13:23:00
בیشَب פֿـבا - 1392-02-14 12:52:00
رنجشــــی نیســــت - 1392-02-14 12:37:00
دست از پا خـــــــــطا کنی - 1392-02-14 12:28:00
بوی سیگار - 1392-01-31 22:40:00
فـــرامــوش کــردنـت..... - 1392-01-29 23:49:00
چـقــــدر ســـخـتــہ.. - 1392-01-29 23:45:00
نیمکت عاشقی یادت هست؟ - 1392-01-29 23:37:00
لیاقت میخواهـב - 1392-01-29 23:23:00
چـه اشـتـبـاه بـزرگـیسـت....... - 1392-01-29 23:15:00
ترک میکنم..... - 1392-01-29 22:59:00
يـــادش بـــפֿــيـر - 1392-01-29 22:51:00
مرگ مغزی - 1392-01-29 14:12:00
گرگنما..... - 1392-01-29 14:07:00
پایان قصه ی ما - 1392-01-29 13:57:00
یاבت را از مـטּ نگیر - 1392-01-29 13:51:00
به سلامتی - 1392-01-29 13:43:00
درچشمانم تنــهـــــــا یی ام را پنهان می کنم , - 1392-01-29 13:35:00
حالم به هم می خورد ... - 1392-01-29 13:30:00
خیلی چیزها هستند که وقتی به دستشان می آوری - 1392-01-29 13:20:00
میخ - 1392-01-29 13:15:00
ایـن روزها .... - 1392-01-29 12:20:00
بـیاد کـودکی هــایـم - 1392-01-29 12:05:00
گآهی بآید آرزوهآیت رآ مثل قاصدک - 1392-01-29 11:53:00
باز هـــــم خيال تو - 1392-01-29 11:48:00
وقتی چشمانم را روی هم می گذارم… - 1392-01-29 11:41:00
ميـ ـپـُرسے : " چِـکـآر ميـکُـنے؟ " - 1392-01-29 11:36:00
از تو بیشتر! - 1392-01-29 11:32:00
آهاي بعضيا!!!! - 1392-01-29 11:26:00
زلال که باشی ....... - 1392-01-28 22:19:00
گم شده ام در هجوم پريشاني هايم - 1392-01-27 21:13:00
مــن عــاشــقــانــه هــايــم را روي ........ - 1392-01-27 21:02:00
از یـــــــــاد که رفته ام ... - 1392-01-27 19:38:00
ڪاشـــــ فقط بوבـے - 1392-01-27 19:32:00
نمی دانم چشمانت با من چه میكند - 1392-01-27 19:25:00
به ســـرنوشـت بگـــــویــــــید... - 1392-01-27 19:18:00
از من نرنــــــــــج… - 1392-01-27 19:09:00
بعضی از آدمــــــا مثـــل عكـــس هســـتن... - 1392-01-27 19:03:00
خیلـــی کـــه دلتنگــــــــ میشـــم - 1392-01-26 23:05:00
باز هم منتظر آمدنت می مانم - 1392-01-26 22:55:00
گاهی فکر میکنم - 1392-01-26 22:47:00
غم - 1392-01-26 22:42:00
به چـشـمـهـایـت بگــو . . . - 1392-01-26 22:37:00
بـه زندگــے ام پـوزخـَندنـَزن ... - 1392-01-25 23:39:00
تمام قدرت ام را گذاشتم ... - 1392-01-25 23:30:00
اینجا صدای پا زیاد مـــی شنوم - 1392-01-25 23:22:00
زندگی ! - 1392-01-25 23:03:00
وسعـت دنیا برایم تغییر کرده، - 1392-01-25 22:58:00
به چه میخندی تـــــــــو؟ - 1392-01-25 22:47:00
برگـَـــرد.. - 1392-01-25 22:40:00
گاهی لازم است از یاد ببریم: - 1392-01-25 22:33:00
برایــــــــــــــت خواهم نوشت : - 1392-01-25 22:26:00
بی آنکـه بـخـواهَمْ... دلـتـَنـگـت میـ شَـوَم... - 1392-01-25 22:18:00
حکـــــــــــــــــــــایت من… - 1392-01-25 22:06:00
در خاطری که ” تویـــی ” دیگران فراموشند ، - 1392-01-25 22:00:00
دهنم پر از حرفه - 1392-01-24 22:48:00
من فقط دوستت دارم - 1392-01-24 22:31:00
اشتباه اصلی ما - 1392-01-24 22:25:00
دکمه پیراهن - 1392-01-24 22:19:00
چـہ فرقے دارد - 1392-01-24 22:15:00
تایپ - 1392-01-24 12:48:00
باور کنید - 1392-01-24 12:40:00
به سادگی رفـت - 1392-01-24 12:34:00
بهانه... - 1392-01-24 12:25:00
بهانه - 1392-01-24 12:16:00
حالا كه رفتهــ ای،ساعتهــــا به این می اندیشم - 1392-01-23 22:36:00
اینجــا صـدای پـا زیــاد می شنــوم...! - 1392-01-23 22:25:00
ویرانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی - 1392-01-23 22:19:00
پازل - 1392-01-22 02:03:00
مدتهاست نه به آمدن کسی دلخوشم - 1392-01-22 01:57:00
دلتنگی - 1392-01-22 01:48:00
آدَمْهآيـــے ـهَسْـتَنْد - 1392-01-22 01:42:00
فراموشتــــــ نمی کننـــــ ، - 1392-01-22 01:34:00
خاطره ها را حبس می کنمـــــــــــ ــــــــــ - 1392-01-22 01:29:00
غمگینـــمـــ... - 1392-01-22 01:23:00
در این شهر - 1392-01-22 01:15:00
بار آخر ، من ورق را با دلم بُر میزنم ! - 1392-01-22 01:08:00
هيـــــس حـَــرفــــــ نــزَטּ - 1392-01-22 01:02:00
دنیــا را بد سـاخـتـنــد - 1392-01-21 12:51:00
عمق چشمان پر از تنهاییم را دید و رفت - 1392-01-21 12:32:00
"یڪـــ طــرفـﮧ بوבטּ " - 1392-01-21 12:25:00
براي بعضي درد ها نه مي توان گريه کرد - 1392-01-21 12:13:00
غروب - 1392-01-21 12:03:00
زیاد فرقی نکرده - 1392-01-21 11:53:00
آسمان را مرخص میکنم! - 1392-01-14 14:45:00
بزن بـﮧ سلامتے!!! - 1392-01-14 14:36:00
آسوده برو دلواپس نباش - 1392-01-14 14:30:00
بعضی وقتا نمیشه به دست آورد - 1392-01-14 14:23:00
لیلی - 1392-01-14 14:15:00
اینجا دنیاست .. - 1392-01-14 14:08:00
دلم را تهدید کرده ام - 1392-01-13 14:12:00
صیاد کـﮧ تو باشـے طعمـﮧ نمـے خواهم - 1392-01-13 13:57:00
دیوار" که باشی - 1392-01-13 13:53:00
دلم میگیرد - 1392-01-13 13:50:00
هیچ چیز دلنشین تر از این نیست - 1392-01-13 13:46:00
نبودن هـایی هست - 1392-01-13 12:50:00
به سلامتی دلامـــون - 1392-01-13 12:44:00
زخمی ام کردند !!!! - 1392-01-13 12:29:00
میگویند مثل بچه آدم رفتار کن…. - 1392-01-13 12:24:00
روزے مے رسَـנ کـِﮧ נر פֿــیـال פֿـوנ - 1392-01-13 12:17:00
تــَنـهـآیــےْ هـَـمـْیـטּ اَسـتْ !! - 1392-01-13 11:52:00
بـایـد کـسـی را پـیـدا کـنـم - 1392-01-13 11:42:00
عشقــــبازی - 1392-01-13 11:34:00
باختی در کار نیست - 1392-01-13 11:27:00
دیــوانـــه ام مــی کــنــد - 1392-01-13 11:18:00
باد شوخی اش گرفته - 1392-01-13 11:11:00
سکــ ـــــ ـــوت … - 1392-01-11 10:34:00
دیدی دلم شکست ...، - 1392-01-11 10:26:00
چشمانت - 1392-01-11 10:21:00
ـهَـ ـر روز نـَبوבَنتــــــــــ رآ - 1392-01-11 10:12:00
تو را - 1392-01-11 10:04:00
درد... - 1392-01-11 09:54:00
قاصدک - 1392-01-11 09:46:00
انار نیستم که؛ - 1392-01-11 09:37:00
قدرش را بدان … امروز ... - 1392-01-11 09:27:00
عزیــزم چه زیبـا اجـــرا میکنـی ... - 1392-01-10 23:04:00
یکی بود ، یکی نبود. - 1392-01-10 22:48:00
چه غريبانه رفت - 1392-01-10 22:42:00
با یک فنجان چای - 1392-01-10 22:26:00
یادت را از من نگیر... - 1392-01-10 22:19:00
تا آخر عمرت هم اگه تنها موندی - 1392-01-10 22:10:00
- 1392-01-10 22:04:00
باز هم شبهای بی تو بودن - 1392-01-10 21:56:00
آخـرین تـه سـیـگـــــــــــارهـایـم را - 1392-01-10 21:49:00
باید بدجنس باشی ! تا عاشقت باشن ! - 1392-01-10 21:40:00
تاریخ تقویمو بی خیال - 1392-01-09 19:31:00
تــــمـــام خــاطــراتـــمان را بهــ بــــاد سپـــردم - 1392-01-09 19:26:00
وقـتـی حـس میکـنم - 1392-01-09 19:20:00
بعضیـا... - 1392-01-09 19:13:00
روی دیوار - 1392-01-09 19:08:00
اين روزهــا ؛ - 1392-01-09 19:01:00
بعضی چیزا رو نمی شه نوشت - 1392-01-09 15:10:00
قیافه - 1392-01-09 15:03:00
زندگی وقتی قشنگه - 1392-01-09 14:56:00
ساعت - 1392-01-09 11:10:00
بن بست - 1392-01-09 11:05:00
باران و ستاره - 1392-01-09 10:59:00
هیجانیست. . . - 1392-01-09 10:53:00
مے بـــوسَمـــ و مے گــُذارَم کـــِنار - 1392-01-09 10:47:00
بــی مـَـعــرِفـَـت هــنــوزم دوســتــتــــ دآرم . . . - 1392-01-09 10:41:00
کفشهای بندی - 1392-01-09 10:36:00
نمیدانم - 1392-01-09 01:47:00
تو....... - 1392-01-09 01:41:00
نداشتن - 1392-01-09 01:35:00
ذهن و دهن - 1392-01-09 01:27:00
عزیزم - 1392-01-09 01:21:00
لحظه ها - 1392-01-09 01:15:00
بـِزَن روزگـار ...! - 1392-01-09 01:04:00
مسافر - 1392-01-08 21:37:00
عـزیــزش - 1392-01-08 21:28:00
حیس - 1392-01-08 21:19:00
بازی... - 1392-01-08 21:12:00
لباس سیاه - 1392-01-08 21:05:00
تلنگر - 1392-01-08 20:32:00
آخـرین تـه سـیـگـــــــــــارهـایـم را - 1392-01-08 20:22:00
نمي گذاشتم به آساني دلم را ببري - 1392-01-08 18:30:00
آنقدر میوه های سمپاشی شده به خوردمان دادند - 1392-01-08 18:21:00
آغوش - 1392-01-08 18:03:00
دلم...... - 1392-01-08 14:53:00
بازی - 1392-01-08 14:41:00
نخواست - 1392-01-08 14:37:00
من نشاني از تو ندارم.. - 1392-01-08 14:17:00
آسمـان هـم کـه بـاشی - 1392-01-08 14:10:00
نترس… - 1392-01-08 13:00:00
کم طاقتی - 1392-01-08 12:47:00
این روزها … - 1392-01-08 12:32:00
سکوت.. - 1392-01-08 12:19:00
عادت - 1392-01-08 01:37:00
تنهایی... - 1392-01-08 01:21:00
گفتم تو شیرین منی گفتی تو فرهادی مگر - 1392-01-07 20:28:00
دادگاهی عشق - 1392-01-07 17:42:00
قطعه ی انگلیسی - 1392-01-07 17:31:00
چه شیرین است چشمهایت که در هر لحظه می خندد - 1392-01-07 17:14:00
حرف دلم...... - 1392-01-06 23:02:00
حرف دل - 1392-01-06 21:46:00
آتش عشق تو در شعله گرفتارم کرد - 1392-01-06 21:17:00
زندگی .... - 1392-01-06 13:52:00
کارمـــان - 1392-01-06 12:00:00
یار - 1392-01-06 11:19:00
قرعه کشی - 1392-01-06 10:58:00
مادر مرا ببخش - 1392-01-06 10:43:00
مـَـرگ مَغـــزی - 1392-01-06 10:32:00
ادم بد..... - 1392-01-05 23:44:00
دل دیوونم از تو تنها نشونم از تو - 1392-01-05 23:09:00
هرکـس به طریقی دل ما میشکند - 1392-01-05 18:31:00
وداع - 1392-01-05 13:58:00
امشب دلم گرفته است - 1392-01-04 19:45:00
نزار اینجا من بمونم حیرون و خیلی پریشون - 1392-01-04 19:29:00
به یاد تو - 1392-01-04 19:15:00
ای کاش می‌مردم - 1392-01-04 15:13:00
تظاهر - 1392-01-04 15:05:00
قسم - 1392-01-04 14:59:00
مانده بودی - 1392-01-04 14:50:00
وفادار - 1392-01-04 14:39:00
در عالم عشق - 1392-01-04 14:30:00
بی دل و خسته در این شهرم دلداری نیست - 1392-01-04 14:20:00
حال بشر - 1392-01-03 14:10:00
در جوانی آنقدر آه کشیدم که ز جان سیر شدم - 1392-01-02 21:25:00
سیه بخت - 1392-01-02 21:12:00
جدایی - 1392-01-02 20:56:00
درد - 1392-01-02 20:40:00
دلم با عشق تو عاشق ترین شد - 1392-01-02 14:11:00
وقتی دلـــــم میگیرد - 1392-01-01 09:52:00
گریه - 1392-01-01 09:41:00
حالمان بد نيست غم کم می‌خوريم - 1392-01-01 01:24:00
صد بار به سنگ كينه بستند مرا - 1391-12-30 23:55:00
چه می شود همه از جنس آسمان باشد - 1391-12-30 23:42:00
من از زمانه که دست تو داد تقدیرم - 1391-12-30 23:35:00
چشم چشم دو ابرو - 1391-12-30 23:18:00
سال نو.... - 1391-12-30 11:36:00
آه - 1391-12-30 11:24:00
همسفر - 1391-12-30 11:10:00
مردم از درد و نمی آیی به بالینم هنوز! - 1391-12-30 11:01:00
هوای گریه دارم - 1391-12-30 10:51:00
انتظار - 1391-12-30 10:41:00
جرم - 1391-12-30 10:33:00
فریاد - 1391-12-29 22:17:00
بی وفایی - 1391-12-29 22:04:00
تو تمناي چشماي ترم بودي - 1391-12-29 21:44:00
قطعه ی انگلیسی - 1391-12-29 21:35:00
هنوزم آسمانم را فقط تنها تو خورشیدی - 1391-12-29 21:25:00
دوستی - 1391-12-29 13:00:00
تفسیر عشق - 1391-12-29 12:47:00
اعتماد - 1391-12-29 12:41:00
من دیوانه اون مهر نگاهتم - 1391-12-28 18:48:00
در بهار زندگي احســاس پيـــــري مـــي كنم - 1391-12-28 18:33:00
معاشقه - 1391-12-28 18:14:00
به یار بی وفا عمری وفا کردم ندانستم - 1391-12-28 17:59:00
ما که رفتیـــم ولی یادت باشه دیوونه بودیــــــــم - 1391-12-28 17:47:00
از زشت رویی پرسیدند: - 1391-12-28 12:59:00
روز مرگم - 1391-12-28 12:28:00
برو خیالت نباشه - 1391-12-28 12:13:00
قطعه ی انگلیسی - 1391-12-28 11:53:00
دل دیوونه - 1391-12-27 23:13:00
آتـشـي در سـيـنه دارم جـاي دل - 1391-12-27 20:05:00
فراموش نکن ... - 1391-12-27 19:52:00
از جفای تو بدینسانم و تدبیری نیست - 1391-12-25 22:26:00
دانی که چه تلخه روزگارم؟ - 1391-12-25 20:27:00
ديوانه ی بدنام - 1391-12-25 20:17:00
روز میلاد من - 1391-12-25 12:31:00
انواع بوس:مطلب ارسالی ازامید - 1391-12-20 12:28:00
فاصله...مطلب ارسالی ازامید - 1391-12-20 12:25:00
اشک مطلب ارسالی ازامید - 1391-12-20 12:24:00
♥ به یـــــــــادتـــــــــــــ ♥♥مطلب ارسالی ازامید - 1391-12-20 12:24:00
دلت شکست فدات بشممطلب ارسالی ازامید - 1391-12-20 12:22:00
عاشقا دیوونه میشن مطلب ارسالی ازامید - 1391-12-20 12:18:00
شکستم مطلب ارسالی ازامید - 1391-12-20 12:17:00
یک آه مطلب ارسالی ازامید - 1391-12-20 12:16:00
همیشه در حالی که مطلب ارسالی ازامید - 1391-12-20 11:41:00
تقصیر ما نیست - 1391-12-20 09:56:00
بار گناه - 1391-12-20 09:39:00
باز اين دل سرگشته ..... - 1391-12-20 09:23:00
زندگی - 1391-12-20 09:04:00
دکـتــر عـلـی شــریعـتـی - 1391-12-19 23:16:00
قفس - 1391-12-19 22:55:00
ماه من غصه چرا ؟ - 1391-12-19 22:29:00
می‌خواهم برگردم به روزهای کودکی.. - 1391-12-19 22:11:00
همين كه حال من خوش نيست - 1391-12-19 21:58:00
حس ميكنم دنيا خاليست - 1391-12-19 21:50:00
پایانی برای قصه ها نیست - 1391-12-19 18:20:00
خواب - 1391-12-19 18:09:00
تنهایی - 1391-12-19 18:02:00
نوازش - 1391-12-19 17:56:00
برای هم بمانیم - 1391-12-19 17:50:00
معجزه ی عشق - 1391-12-19 17:40:00
ای کاش گذر زمان در دستم بود تا لحظه های با تو بودن را - 1391-12-19 17:31:00
میپرسی حالت چطور است؟ - 1391-12-18 22:23:00
می خواهم خودم را برایت فدا کنم - 1391-12-18 22:11:00
دل بستن به دلت ... - 1391-12-18 22:02:00
فاصله تابش خود را بر دیگران تنظیم کن - 1391-12-18 21:19:00
پیاده میشوم ، دنیا! ، نگهدار - 1391-12-18 21:14:00
پرنده ای که بال و پرش ریخته باشد! - 1391-12-18 21:09:00
فقط جمعه نیست که دلگیر است ، - 1391-12-18 12:25:00
دیگر نخواهم گفت : آدم ها یا به عشقشان می رسند یا نمی رسند - 1391-12-18 12:13:00
چقدر سخت است - 1391-12-18 12:09:00
مرا اینگونه باور کن - 1391-12-18 12:00:00
دکـتــر عـلـی شــریعـتـی - 1391-12-18 11:54:00
من آن شمعم که با سوز دل خویش… - 1391-12-18 11:47:00
من به آمار زمین مشکوکم تو چطور؟ - 1391-12-18 09:29:00
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ؛ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺍﺳﺖ - 1391-12-18 09:19:00
حرف های زیادی بلد نیستم - 1391-12-18 09:14:00
خسته شدم می خواهم در آغوش گرمت آرام گیرم - 1391-12-17 18:02:00
گاهی شاید لازم باشد از یاد ببریم - 1391-12-17 17:54:00
دل که رنجید از کسی،خرسند کردن مشکل است - 1391-12-17 17:46:00
عادت کرده ام به ترک های عمیق قلبم ! - 1391-12-17 17:36:00
میدونی چی بیشتر از همه آدمو داغون می کنه ؟! - 1391-12-17 17:29:00
عمیق ترین درد زندگی - 1391-12-15 01:36:00
خداوندا ! اگر در کار تو چون و چرا کردم خطا کردم - 1391-12-15 01:23:00
- 1391-12-15 01:05:00
حقیقت - 1391-12-15 01:58:00
جواب سادگی - 1391-12-15 01:52:00
عشق چیز عجیبی نیست نازنینم - 1391-12-15 01:42:00
ﺧـــــــﺪﺍﯾﺎ ! - 1391-12-14 13:01:00
ترک کردن آدمها هم آدابی دارد ! - 1391-12-14 12:52:00
قدم زدنمطلب ارسالی ازamin-naderi - 1391-12-13 01:09:00
این روزها اگر عاشق شدی - 1391-12-12 21:16:00
یه نفس عمیق - 1391-12-12 21:04:00
خداوندا تو میدانی که من دلواپس فردای خود هستم ! - 1391-12-12 20:49:00
تنهایی قشنگترین حس دنیاست - 1391-12-12 20:44:00
شده ام سنگ صبور روزگار…. - 1391-12-12 20:37:00
نفهمی بد دردی است - 1391-12-12 13:23:00
وقتی صدای باران را می شنوم…. - 1391-12-12 12:56:00
سخت است هنگام وداع - 1391-12-12 04:42:00
کم رنگــ که هیچـ، - 1391-12-12 01:28:00
من تو را نمی سرایم !.. - 1391-12-11 20:48:00
دل که تنگ - 1391-12-11 20:30:00
گاهی دیدن یک عکس یـعـنــی پــایـــان…..! - 1391-12-11 20:01:00
آب نریختـــــم که برگردی!!! - 1391-12-11 19:51:00
هر انسانی جائز الخطاست ولی… - 1391-12-11 19:41:00
دلم بهانه ات را می گیرد - 1391-12-11 19:30:00
قـــلب شـــکسته - 1391-12-11 19:25:00
گاهی بی بهانه دلم برایت میگیرد - 1391-12-11 16:16:00
پلکهای مرطوب مرا باور کن! - 1391-12-10 22:59:00
امشب که دلم شعر نمی خواهد چه کنم ؟ - 1391-12-10 22:38:00
ناکرده گنه در این جهان کیست؟ بگو - 1391-12-10 22:27:00
اگر با کسی نیستم خوشحال نباش - 1391-12-10 22:19:00
ای خدا تو می دونی رسوا شدم - 1391-12-10 18:03:00
لعنت به زندگی - 1391-12-10 01:42:00
ایمان بی عشق - 1391-12-10 01:30:00
مغز های خالی - 1391-12-10 01:20:00
حساسیت فصلی - 1391-12-10 01:15:00
درد داره - 1391-12-10 01:06:00
کاش همیشه در کودکی می ماندیم - 1391-12-09 23:22:00
دلگیرم - 1391-12-09 23:00:00
من هم از همهمه اهل زمین دلگیرم. - 1391-12-09 22:55:00
ارسالی از ساکار - 1391-12-09 12:54:00
کسی دیگر نمی پرسد چرا تنهای تنهایم - 1391-12-08 22:58:00
نگاهم می کنی اما به سردی - 1391-12-08 22:33:00
وقتی تنهایی بدون… - 1391-12-08 13:25:00
در طلب عشق تو بیمار شدم - 1391-12-08 13:13:00
دلتنگی ارزانی خودت - 1391-12-07 19:34:00
تمام محبت خود را به یکباره برای دوستت ظاهر مکن - 1391-12-07 19:26:00
قط پلی بودم برای عبورت - 1391-12-07 19:21:00
خدایا دستم به آسمانت نمی رسد اما…. - 1391-12-07 19:17:00
دلم که مهمون نمی خواست کی گفت که مهمونم بشی؟ - 1391-12-07 19:10:00
کاشکی دلم غصه پنهون نداشت - 1391-12-07 18:54:00
روزهای آخر سال است… - 1391-12-07 18:46:00
به ستاره های آسمون نگاه کن - 1391-12-07 18:33:00
گوشی موبایلی که توی دست فشرده نشه…. - 1391-12-07 18:25:00
فرقی نمی کند لنز دوربین بر روی چه تنظیم باشد - 1391-12-07 18:20:00
نبودنت بهترین بهانه است برای اشک ریختن…. - 1391-12-07 18:12:00
ارسالی زیبا از شبنم خانم - 1391-12-07 14:17:00
می رسد روزی که فریاد وفا را سر کنی - 1391-12-07 12:50:00
نقطه سر خط ! - 1391-12-07 12:40:00
جاری شدن در ذهن دیگران - 1391-12-06 22:09:00
فقط سکــــــــــوت و سکوت - 1391-12-06 22:03:00
گاهـی می تـوان هـمه زندگـی را در آغـوش گـرفت - 1391-12-06 21:58:00
ابراز احساسات زیاد از حد - 1391-12-06 21:53:00
تنــــم یــه آغــوش گرم می خواهــــد با طـــعم عشــق نه هوس - 1391-12-06 21:15:00
دلـــــــم تــــــنــــــگ شـــــــــده - 1391-12-06 21:09:00
دلم تنـــگ است از دنیـا چرایش را نمـی دانـم - 1391-12-06 21:01:00
من حـرف های زیــادی بــرای گفـتن دارم - 1391-12-06 20:53:00
بعضی وقت ها چیزی می نویسی از دلت - 1391-12-06 20:49:00
غم دل - 1391-12-06 20:45:00
چقدر خوبه بعضی از آدما بدونن که - 1391-12-06 20:38:00
زیبایی ها را چشم می بیند و مهربانی ها را دل ! - 1391-12-06 20:15:00
منــت عشق - 1391-12-06 15:23:00
متنفرم از انسان هایی که دیوار بلندت را می بینند - 1391-12-06 15:02:00
مادر وقتی از تو حرف می زنم احساس می کنم به خدا نزدیکترم - 1391-12-06 14:46:00
چه موجود عجیبی است این انسان! - 1391-12-06 14:30:00
انتظار… - 1391-12-05 20:53:00
شاید آرام تر می شدم - 1391-12-05 20:48:00
در نگاهت خوانده ام غرق تمنایی هنوز - 1391-12-05 20:44:00
رفتم دکتر گفتم آقای دکتر گلوم درد میکنه - 1391-12-05 20:37:00
سخت است حرفت را نفهمند - 1391-12-05 20:25:00
من باز هم ســـــرگردانم ! - 1391-12-05 20:21:00
ما می ترسیم ؛ اونی که دوس داریم رو از دست بدیم ! - 1391-12-05 20:14:00
لذت بردی بی گناه - 1391-12-05 20:11:00
انـدوه که از حــد بگــذرد - 1391-12-05 19:28:00
هر وقت خواستی عاشق بشی به این فکر کن که - 1391-12-05 19:23:00
کودکی ام را بیشتر از همـــه چیز تــرجیــح مـی دهـم - 1391-12-05 19:14:00
این روزها تلخ می گذرد ، دستم می لرزد از توصیفش ! - 1391-12-05 15:21:00
می گوید: کلمات گـــــــــــاهی بار معنایی خود را از دست می دهند ... - 1391-12-05 15:16:00
دل من دل تو - 1391-12-05 15:13:00
اشتباه عشق - 1391-12-05 15:10:00
مرگ دل - 1391-12-05 15:02:00
بعضی از آدمها - 1391-12-05 14:58:00
از عشق مکن شکوه که جای گله ای نیست - 1391-12-05 14:50:00
این روزها - 1391-12-05 14:46:00
روزانــه هزاران انســان به دنیــا می آینـــد - 1391-12-05 14:43:00
آنقــــدر - 1391-12-05 14:40:00
همیشه منتظر کسی باش که تو رو با همه دیوونگیت قبول داشته باشه - 1391-12-05 14:37:00
زائري بارانی ام آقا به دادم میرسی؟ - 1391-12-05 14:31:00
دوستت دارم - 1391-12-05 14:27:00
شعاع مهربانیت را - 1391-12-05 14:22:00
شطرنج عشق - 1391-12-05 01:23:00
سرد بودنم را - 1391-12-05 01:19:00
يکي از نرم افزارهايي که خدا رو زندگيم نصب کرده ؛ - 1391-12-05 01:15:00
تو که با آمدنت - 1391-12-05 01:11:00
لعنتی ها - 1391-12-05 01:08:00
حتی عکستم ندارم که بذارم روبروم... - 1391-12-05 01:05:00
من گمان كردم رفتنت ممكن نیست - 1391-12-05 01:00:00
آنقدر دلم را شکسته اند - 1391-12-04 23:50:00
تنهایی را ترجیح می دهم ؛ - 1391-12-04 23:47:00
مراقب باشید !!! - 1391-12-04 23:40:00
اینجا تا پیراهنت را سیاه نبینند - 1391-12-04 23:36:00
داستان عاشقانه ی قلب - 1391-12-04 23:32:00
تقدیم به تمام پدرهایی که اسیر تخت بیمارستانها هستند : - 1391-12-04 23:27:00
دنیای این روزای من ، درگیر تنهایی شده - 1391-12-04 23:22:00
همۀ دلخوشیم اینه که - 1391-12-04 23:15:00
مرور می کنم خاطراتمان را اما مگر… - 1391-12-04 23:13:00
هرگاه فراموش کردی که چگونه عشق بورزی - 1391-12-04 23:05:00
چه خوش خیال بودم - 1391-12-04 22:57:00
بعضی آدمهــــــا یهـو میــان . . . ! - 1391-12-04 22:53:00
پیروزی و شادی - 1391-12-04 22:35:00
هرگاه از شدت تنهایی ، به سرم هوس اعتمادی دوباره می زند ، - 1391-12-04 22:28:00
گاهی باید پیامک ها و شماره تلفن ها رو پاک کنی - 1391-12-04 22:15:00
می خواهم عمرم را - 1391-12-04 22:03:00
آدم ها - 1391-12-04 21:53:00
حکم دل - 1391-12-04 09:50:00
شب عاشقی - 1391-12-04 09:45:00
شادی را هدیه کن حتی به کسانی که آن را از تو گرفتند. - 1391-12-04 09:43:00
خــــــــــاطراتم را الک کردم - 1391-12-04 09:38:00
آنقدر پیش این و آن - 1391-12-04 09:31:00
تو آسمون قلبم تنها ستاره ای تو - 1391-12-04 09:26:00
ای کاش می فهمیدی - 1391-12-04 09:23:00
هیچ وقت با کسی بیشتر از جنبه اش شوخی نکن - 1391-12-04 09:18:00
می گفتند - 1391-12-04 01:36:00
من عاشق شدم!!! - 1391-12-04 01:28:00
این روزها تنها چیزی که می خواهم سکوت است، - 1391-12-04 01:25:00
من سزاوار این فراموشی نبودم - 1391-12-04 01:20:00
الهی - 1391-12-04 01:17:00
وقتی دستش را عاشقانه می گیری - 1391-12-04 01:15:00
خوشبختی اون چیزی نیست که همه از بیرون می بینن - 1391-12-04 01:08:00
گاهــــی دلم بی هــوا، هوایت را میکنــد ... - 1391-12-04 01:03:00
خیلی وقتا بهم گفتن چرا می خندی - 1391-12-03 23:59:00
همیشه دلتنگی به خاطر نبودن شخصی نیست ! - 1391-12-03 23:54:00
وقتی که می گویی دوستت دارم - 1391-12-03 23:49:00
خیلی سختِ نگه داشتنِ بغض پشت تلفن !!! - 1391-12-03 23:46:00
چه رسم جالبی است !!! - 1391-12-03 23:32:00
کودک گفت: «گاهی اوقات قاشق از دستم می افتد.» - 1391-12-03 23:28:00
عشق را در چشم تو روزی تلاوت می کنم - 1391-12-03 23:25:00
هر آهنگی که گوش میدهم ، - 1391-12-03 23:19:00
مـــرد یعنــی یــک کــوه سخــت ولی نــــرم - 1391-12-03 23:07:00
حرف هایی هستـنــــــد از جنــــسِ شیـــــشه - 1391-12-03 23:01:00
هر وقت در خیانت و فریب دادن کسى موفق شدى - 1391-12-03 22:57:00
حرفش را ساده گفت من لایق تو نیستم ! - 1391-12-03 22:55:00
حالم را پرسیدند ، گفتم رو به راهم ! - 1391-12-03 22:52:00
گفتم: خدایا یه سوال بپرسم؟ - 1391-12-03 20:56:00
دارم سعی می کنم همرنگ جماعت شوم، - 1391-12-03 20:53:00
هست را اگر قدر ندانی میشود بود - 1391-12-03 20:46:00
از یه جایی به بعد آدم دیگه دوست نداره همه چی درست بشه ! - 1391-12-03 20:39:00
برای خیانت ، - 1391-12-03 20:29:00
تحمل شنیدن سه آهنگ برایم دردناک است. - 1391-12-03 20:25:00
بچه که باشی - 1391-12-03 20:20:00
وقـــتــی حـــس مــیــکــنـم - 1391-12-03 20:12:00
به "سگ" استخون بدی .. - 1391-12-03 20:02:00
بیشتر کساییکه با طنز حرف میزنن و هی میگن میخندن - 1391-12-03 19:59:00
آدما مثل عکسا هستن ؛ - 1391-12-03 13:45:00
گاهی فقط باید لبخند بزنی و رد شی ! - 1391-12-03 13:42:00
غمهایی که چشم ها را خیس نمی کنند - 1391-12-03 13:37:00
تو... - 1391-12-03 13:33:00
با کسی که دوستش دارید; آهنگ گوش ندهید - 1391-12-03 13:27:00
گاهی دلت میخواد همه بغضهات از توی نگاهت خونده بشن... - 1391-12-03 13:23:00
روی آن شیشه ی تب دار تو را ها کردم ، - 1391-12-03 13:19:00
قول میدهم - 1391-12-03 13:12:00
شاید برایت عجیبست این همه آرامش ام ! - 1391-12-02 23:35:00
من هر روز از خودم میپرسم؟!! - 1391-12-02 23:32:00
بی وفایی - 1391-12-02 23:26:00
در روزگاری که بر روی عاشق قیمت می گذارند - 1391-12-02 23:17:00
به کبریت نیازی نـیـست! - 1391-12-02 23:04:00
دلم برای تو که نه! - 1391-12-02 22:57:00
بعضی از آدم ها ، کلا آزار دهنده اند - 1391-12-02 22:55:00
عاشقـــ تمومـــ دورانــ کودکـﮯ امـــ هستمـــ ... - 1391-12-02 20:01:00
هَـــر روز بـَــر روی دِلـــمــ مــی نــویســمــ - 1391-12-02 19:57:00
مـحکــم باش - 1391-12-02 19:37:00
روزگـار لَعنتــی ... - 1391-12-02 19:33:00
مي خواهم بنويسم - 1391-12-02 19:23:00
باران که می بارد همه چیز تازه می شود - 1391-12-02 19:18:00
به وحشی ترین حیوون محبت کنی جوابتو با محبت میده - 1391-12-02 19:16:00
خدایا مرا ببخش - 1391-12-02 19:09:00
آنروز که سقف خانه ها چوبی بود! - 1391-12-02 19:06:00
ســـآده کـ ـه بآشـــــے زود حــَل مـــے شَـــوے - 1391-12-02 02:14:00
ایــــــن روزها . . . - 1391-12-02 02:04:00
ترا از دور می بوسم به چشمی تر خداحافظ - 1391-12-02 01:57:00
کلمات هم شده اند بازیچـــه مـــــــــــــن و تـــــــــــــو ! - 1391-12-02 01:52:00
مَـــن سَــرمــ را بـ ــ ـالا میگیـــرمــ ! - 1391-12-02 01:46:00
باران می بارد، بدون چتر زیر باران قدم می زنم - 1391-12-02 01:41:00
نمى دانم چرا با آنکه مى دانم از آن من نخواهى بود، - 1391-12-02 01:37:00
سخت است…. - 1391-12-02 01:34:00
بگو کجا پنهان شده ای - 1391-12-02 01:27:00
مــَـن بـی تــو - 1391-12-02 01:19:00
مرحم بذار رو این دل آخه داره می سوزه - 1391-12-02 01:10:00
هــیچ کـَـس مـَن را در گــُذشــته خـُودَش پـِــیدا نـِمی کـــند - 1391-12-01 23:59:00
بــ ـــ ــــ ــــرگـ ـــــ ـــ ــــرد...!! - 1391-12-01 23:48:00
اعتماد - 1391-12-01 23:42:00
در انتظار هیچكس نیستم . . . - 1391-12-01 23:34:00
قطعه ی انگلیسی - 1391-12-01 23:32:00
اعتـــــــراف می کنـــــم - 1391-12-01 23:30:00
حرفهایی هست - 1391-12-01 14:52:00
خـــوابهـایـم - 1391-12-01 14:50:00
جغد نزد خدا شکایت برد - 1391-12-01 14:44:00
پیام عاشقانه - 1391-12-01 14:39:00
وقتی که دنیا دود شد شاید فراموشت کنم - 1391-12-01 14:33:00
تـــــو را من یاد خواهم کرد - 1391-12-01 14:27:00
قطعه ی انگلیسی - 1391-12-01 14:26:00
دکـتــر عـلـی شــریعـتـی - 1391-12-01 14:22:00
به جان ثانیه هایی که در فراق چشمانت می گذرند ، - 1391-12-01 14:18:00
در نگاهم یک غروب سرد بود - 1391-12-01 01:55:00
مریم حیدر زاده - 1391-12-01 01:54:00
مثل بادکنکی به دست کودکی - 1391-12-01 01:49:00
او حالا میگوید زندگی پوچ و بیهوده است، - 1391-12-01 01:45:00
سَــرَم سَـــنـگــیـنــی مـی کُــنَـد - 1391-12-01 01:40:00
بـزرگ که می شــــوی ؛ - 1391-12-01 01:38:00
امروز و فرداهایم - 1391-12-01 01:34:00
ایمـــان دارم . . . - 1391-12-01 01:33:00
از خــدا مــی خواهــم آنــچه را شــایسته تــوسـت - 1391-12-01 01:29:00
پشت “قلبم” شهریست - 1391-12-01 01:25:00
براتون پیش اومده وقتی پای تلفن باید خداحافظی کنید - 1391-12-01 01:23:00
بـــاز لـــبـــهـــای عـــطــش کــردهٔ مــن - 1391-12-01 01:15:00
بعضی وقت ها میگی باشه - 1391-12-01 01:05:00
عشــق اگــر خـط مــوازی نیسـت،چیسـت؟ - 1391-11-30 20:57:00
مدتها ... - 1391-11-30 20:42:00
فقر و آبرو - 1391-11-30 20:16:00
یادم باشد - 1391-11-30 20:11:00
حرف من جا مانده - 1391-11-30 20:05:00
بهار - 1391-11-30 18:27:00
سکوت - 1391-11-30 18:20:00
اجازه خدااااااااااا - 1391-11-29 22:17:00
بغض - 1391-11-29 22:11:00
زیاده خواه نیستم ! - 1391-11-29 22:02:00
حماقت محض!!!!!!!! - 1391-11-29 21:56:00
من منم همینی که هستم! - 1391-11-29 21:46:00
دمت گرم بارون! - 1391-11-29 21:40:00
تنها زیر باران... - 1391-11-29 21:33:00
نترس - 1391-11-29 21:24:00
دلتنگی... - 1391-11-29 21:16:00
اسمم داره یادم میره . . . - 1391-11-29 21:05:00
خدا میدونه . . . - 1391-11-29 20:58:00
توراگم کرده ام امروز - 1391-11-29 20:35:00
«خدایا، به هر که دوست می داری بیاموز که: - 1391-11-28 19:08:00
آهای تو که فکر می کنی خیلی دلم تنگه برات - 1391-11-28 19:01:00
زندگی یک بازی دردآور است - 1391-11-28 18:51:00
مگذار گذشت در دلت گم بشود - 1391-11-28 18:47:00
این شعرها دیگر برای هیچ‌کس نیست - 1391-11-28 18:40:00
نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد - 1391-11-28 18:31:00
دلم گرفته ای دوست، هوای گریه با من - 1391-11-28 18:25:00
برای ما همین کافیست... - 1391-11-28 18:11:00
زندگی سه چیزبیشترنیست: - 1391-11-27 19:33:00
خداحافظ برو عشقم برو که وقت پروازه - 1391-11-27 19:29:00
دل سوخته - 1391-11-27 19:25:00
قطعه ی انگلیسی - 1391-11-27 19:21:00
بــــه سراغ من اگــر می آیی - 1391-11-27 19:19:00
می دونی دلتنگی یعنی چی؟ - 1391-11-27 19:15:00
اولین ها و آخرین ها هرگز از یاد نمیروند - 1391-11-27 19:11:00
خیالت همه جا با من است - 1391-11-27 19:09:00
دروغ........... - 1391-11-27 19:04:00
ذهنم پر از تو ؛ و خالی از دیگران است ! - 1391-11-26 12:39:00
یکرنگ بمان ... - 1391-11-26 12:35:00
سلام هــــــــوای بـارانی! - 1391-11-26 12:31:00
کسی که همیشه سعی میکنه بقیه رو شاد کنه - 1391-11-26 12:16:00
مزاح - 1391-11-26 12:08:00
اگه دلم تنگ ميشه خيلي برا ت منو ببخش - 1391-11-26 11:59:00
دل خرابه چه خرابی جای آبادی نمونده - 1391-11-26 11:54:00
تو رفتی و دو چشمانم به در ماند - 1391-11-26 11:46:00
به جای بوسه بر خاک مزارم - 1391-11-26 02:21:00
ب سلامتی - 1391-11-26 01:33:00
با دست تهی سرخوش و مستیم هنوز - 1391-11-26 01:21:00
در خانه ویران دل تنها تویی مهمان من - 1391-11-26 01:19:00
دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد - 1391-11-26 01:15:00
خوب رویان جهان رحم ندارد دلشان - 1391-11-26 01:09:00
یک لحظه ز هم جدا نبودیم - 1391-11-26 01:00:00
امشب از جفایش تنها گریه کردم - 1391-11-26 01:00:00
پای بر امیال بی جا کوفتن - 1391-11-26 01:02:00
عشق یعنی راهی دریا شدن - 1391-11-26 01:04:00
در صفحه های هستی گلواژه ای غریبم - 1391-11-26 01:08:00
بس که شب تا به سحر اشک به دامانم ریخت - 1391-11-25 22:05:00
برای پدران عزیز - 1391-11-25 21:52:00
جاده های خلوت بی رهگذر - 1391-11-25 21:39:00
رفتی و دادی غزلم را به باد - 1391-11-25 21:37:00
بی تو ای عشق در این آتش هجران چه کنم؟ - 1391-11-25 21:28:00
هر چه میخواهی بکن با این دل دیوانه ام - 1391-11-25 21:19:00
نه حرفی دارم رو لبام نه شعری تو دفترم - 1391-11-25 21:12:00
کوچه در کوچه غروب است بیا برگردیم - 1391-11-25 20:41:00
چیزی نمانده است پشیمان کنی مرا - 1391-11-25 20:35:00
تقدیم به عشق خیالیم( جا مانده در هوای شعرم صدای تو ) - 1391-11-25 20:24:00
روی خوش به پنجره باران نشان نداد - 1391-11-25 20:16:00
قصد ماندن داشتم دیگر مرا جایی نبود - 1391-11-25 20:12:00
آنکس که چنین چشم صمیمی به تو داد - 1391-11-25 19:57:00
تا نرگس مست ناز دارد - 1391-11-25 19:54:00
عاشقی درد است و درمان نیز هم - 1391-11-25 19:51:00
عجب پائی گریزان دارد این عمر - 1391-11-25 19:49:00
با من بیکس تنها شده یارا تو بمان - 1391-11-25 19:47:00
دلم جز مهر مهرویان طریقی بر نمیگیرد - 1391-11-25 19:43:00
باز ای باران ببار - 1391-11-25 19:36:00
تو را گم كرده ام امروز - 1391-11-24 14:58:00
یکی بود یکی نبود، اونکه بود تو بودی، - 1391-11-24 14:51:00
در خلـــــــــــوت ســـــــرد ایــن اتــــاق - 1391-11-24 14:44:00
میخواهـــــــــــــــــــم پـــــــــــــــــرواز کنم - 1391-11-24 14:38:00
از عشق مکن شکوه که جای گله ای نیست - 1391-11-23 23:59:00
پرواز در هوای خيال تو ديدنی ست - 1391-11-23 23:54:00
اصلا چرا دروغ، همین پیش پای تو - 1391-11-23 23:47:00
می تونی دل بـِکــنـــی تا ته ِ دنیا برسی - 1391-11-23 23:42:00
پايان ِ من - 1391-11-23 23:26:00
چشاتو وا نکن اينجا ، هيچ چي ديدن نداره - 1391-11-23 23:22:00
وقتش رسیده حال و هوایم عوض شود - 1391-11-23 23:18:00
من را به غیر عشق به نامی صدا نکن - 1391-11-23 23:11:00
مرا از شعر طوفانی نگیرید - 1391-11-23 23:06:00
از غم بیاموزید وفا - 1391-11-23 22:48:00
خدایاااااااااااااااا................ - 1391-11-23 22:45:00
در جوانی غصه خوردم هیچ کس یادم نکرد - 1391-11-23 22:33:00
وفاي شمع را نازم كه بعد از سوختن ... - 1391-11-23 22:28:00
من چه كنم خيال تو منو رها نمي كنه - 1391-11-23 22:25:00
با تو حکایتی دگر این دل ما به سر کند - 1391-11-23 22:20:00
وقتی کسی رو دوس داری،حاضری جون فداش کنی - 1391-11-23 22:12:00
خالی تر از سکوتم ، از نا سروده سرشار - 1391-11-23 22:08:00
خیالی نیست - 1391-11-23 14:12:00
قلبم امشب - 1391-11-23 14:08:00
♥چقــــــــــــدر غمـــــــــــ انگیـــــــــــــــــــــــــز است... - 1391-11-23 13:40:00
ما چون دو دریچه رو به روی هم - 1391-11-23 13:26:00
چند روزی است که خاکستری ام - 1391-11-23 13:22:00
بدون شرح! - 1391-11-23 13:14:00
تقدیم به عشق خیالیم( آن کس که تورا شناخت ،من بودم) - 1391-11-23 13:09:00
تقدیم به عشق خیالیم(خبر) - 1391-11-23 12:57:00
تقدیم به عشق خیالیم(بی‌تو اندیشیده‌ام کمتر به خیلی چیزها) - 1391-11-23 12:51:00
خورشیدِ پشتِ پنجره‌ی پلک‌های من - 1391-11-23 12:36:00
به یک پلک تو می‌بخشم تمام روز و شب‌ها را - 1391-11-23 02:09:00
غم که می‌آید در و دیوار، شاعر می‌شود - 1391-11-23 02:02:00
روزی می رسد ... - 1391-11-23 01:51:00
ازکودک فال فروشی پرسیدم: - 1391-11-23 01:39:00
مترسک را دار زدند - 1391-11-23 01:34:00
تو ای گل خیال من - 1391-11-23 01:21:00
می دانم مدتهاست که ارزان شده ام - 1391-11-22 23:40:00
دوستان نصیحتی از من ب شما - 1391-11-22 23:27:00
سهراب : گفتی چشمها را باید شست ! شستم ولی..... - 1391-11-22 23:22:00
مي نويسم ..... چون مي دانم هيچ گاه نوشته هايم را نمي خواني - 1391-11-22 23:19:00
نمی دانم چرا امشب واژه هایم خیس شده اند - 1391-11-22 18:59:00
میان ابرها سیر می کنم - 1391-11-22 18:48:00
افسوس ای دل وحید افسوس - 1398-11-22 18:42:00
بجاي دسته گلي که فردا در قبرم نثار مي کني - 1391-11-22 18:27:00
من که به هیچ دردی نمیخورم … - 1391-11-22 15:35:00
کسی هرگز نمی داند چه سازی می زند دنیا - 1391-11-22 15:32:00
شاید آرام تر میشدم - 1391-11-22 15:25:00
گمم نکن ... - 1391-11-22 15:20:00
بعضی وقتا هست که دوس داری کنارت باشه… - 1391-11-22 14:50:00
باور زندگي (مطلب ارسالی ازamin-na) - 1391-11-22 14:46:00
سر به هوا نیستم - 1391-11-22 14:38:00
هر روز برایت مینویسم تا بدانی که دوستت دارم - 1391-11-22 14:33:00
گاهی دوست دارم بدون پک زدن به سیگار - 1391-11-22 14:23:00
خداوند پرسید : - 1391-11-22 14:19:00
این چه احســـــــــــــاسیـــــــــه که منــــــــو تو مثل همیمــــــــــــــــ - 1391-11-22 14:15:00
خداوندا ... - 1391-11-22 13:29:00
روزایــــــــــــــــــــ بی تو بودنو از تو دلم خط می زدمــــــــــــ - 1391-11-22 13:22:00
دوباره شبــــــــــــــ، - 1391-11-22 13:19:00
بــه هـــرکــس مـــی گـــویـــم - 1391-11-22 13:17:00
کاش میفهمیدی ... - 1391-11-22 13:14:00
این دلی که شکستی مال من نبود - 1391-11-22 13:10:00
دلتنگی چه حس بدی است.... - 1391-11-22 12:59:00
آرزو دارم شبی عاشق شوی - 1391-11-22 12:51:00
به چه میخندی تـــــــــو؟ - 1391-11-22 12:46:00
کاش میشد هیچکس تنها نبود - 1391-11-22 12:42:00
سالها رفت و هنوز - 1391-11-22 12:38:00
عشقـــــــ یعنی تنهاییـــــ ......... - 1391-11-22 12:24:00
این روزها - 1391-11-21 23:39:00
یکی میماند - 1391-11-21 23:33:00
خدایا - 1391-11-21 23:30:00
وقـتـے حـس میڪنم ... - 1391-11-21 23:26:00
بر روی زمین - 1391-11-21 23:20:00
شکــــستن یـــک آدم تــاوان سنـــگینــی دارد... - 1391-11-20 23:43:00
خنده دارترین نمایشنامه - 1391-11-20 23:39:00
حرف دلم - 1391-11-20 23:34:00
(ندیده ای مرا ؟؟؟....) - 1391-11-20 23:28:00
(دروغ....) - 1391-11-20 23:21:00
حسین پناهی(اگه خدا بودم....) - 1391-11-20 23:18:00
کاش بارانی ببارد... - 1391-11-20 23:10:00
باران....... - 1391-11-20 23:05:00
باران....... - 1391-11-20 23:01:00
تنها.... - 1391-11-20 22:57:00
ادمک - 1391-11-20 19:44:00
حسين پناهي(تعطیل است....) - 1391-11-20 19:38:00
تنهایی....... - 1391-11-20 19:34:00
دردودل.... - 1391-11-20 19:26:00
نام بي نشان تو در برگي از دفتر زندگي ام نقش بسته است - 1391-11-20 19:21:00
سوختم... - 1391-11-20 19:14:00
ای کاش - 1391-11-20 19:10:00
یادش بخیر... - 1391-11-20 19:05:00
تقدیم به عشق خیالیم(جواب دلتنگی...) - 1391-11-20 17:46:00
با خودم لج کردم... - 1391-11-20 17:34:00
برف - 1391-11-20 17:30:00
گاهی دلت بهانه هایی می گیرد که خودت انگشت به دهان می مانی... - 1391-11-20 17:17:00
کسی که تو حرفاش زیاد میگه: - 1391-11-20 17:11:00
درد - 1391-11-20 17:05:00
بهانه گیر زبان نفهم !!! - 1391-11-20 17:01:00
صفحه ی آخر شناسنامه زیاد مهم نیست ، - 1391-11-20 14:10:00
همچون ساعت شنی شده ام - 1391-11-20 14:05:00
نه باران ميبارد - 1391-11-20 13:55:00
دل - 1391-11-20 13:46:00
مرا تا بزن !! - 1391-11-20 13:35:00
گاهی دلم برای شیطان می سوزد ....! - 1391-11-20 13:32:00
سیگار..... - 1391-11-20 03:01:00
دایره ای - 1391-11-20 02:56:00
قصه اصحاب کهف - 1391-11-20 02:54:00
نـِـگـــاهـ کـُـن . . . - 1391-11-19 23:28:00
همه چیز را می توان حاشا کرد، - 1391-11-19 23:24:00
تنهايي... - 1391-11-19 23:14:00
خنجر... - 1391-11-19 23:05:00
شكسته ام... - 1391-11-19 23:03:00
اگر تنهايم.... - 1391-11-19 23:00:00
این روز ها در خودم به دنبال کلیک راست میگردم، - 1391-11-19 22:56:00
چـــــرا روشــــن نمیشه؟ - 1391-11-19 22:51:00
تلختــــــــــرین شیرینی - 1391-11-19 22:38:00
هیچ وقت - 1391-11-19 22:30:00
تقدیم به عشق خیالیم(دنیای من) - 1391-11-19 22:24:00
تقدیم به عشق خیالیم(احساس زنده بودن) - 1391-11-19 22:19:00
سالهاست از تو می نویسم ... - 1391-11-19 22:15:00
تنهایی... - 1391-11-19 22:08:00
بی خیالی... - 1391-11-19 22:05:00
باران که میبارد... - 1391-11-19 21:53:00
حــرفــ ـــ هــ ـایــم ... - 1391-11-19 21:49:00
باران، با "ن" نوازش را آغاز می کند - 1391-11-19 21:47:00
این روزها - 1391-11-19 21:10:00
دوری - 1391-11-19 21:03:00
تاوان... - 1391-11-19 20:59:00
بـعـضِـــــــی " آه " هــا.... - 1391-11-19 20:51:00
هــمــديــگــر را فــرامــوش نـکنـيـم - 1391-11-18 19:58:00
رفــــــــــــت؟ - 1391-11-18 19:52:00
مـیـدونـــــــی بــن بســت زنــدگــی کــجــاسـت؟ - 1391-11-18 19:50:00
اگر کتاب زندگی - 1391-11-18 19:14:00
سکوت... - 1391-11-18 19:04:00
بگیر دستمو - 1391-11-18 18:54:00
دلم... - 1391-11-18 18:51:00
شرط بازی - 1391-11-18 18:46:00
بالشت خیس.... - 1391-11-18 18:36:00
گم شده ام... - 1391-11-18 18:34:00
تاریکی - 1391-11-18 18:32:00
مو سفید - 1391-11-18 18:26:00
چرا رفتی - 1391-11-18 18:19:00
کودتای دلم... - 1391-11-18 11:16:00
آرامش گم شده...(تقدیم ب عشق خیالیم) - 1391-11-18 11:10:00
خاطرات... - 1391-11-18 11:06:00
زیباست زندگی...... - 1391-11-18 10:56:00
چقدر سخته... - 1391-11-18 10:54:00
هی روزگار... - 1391-11-18 01:28:00
تنهایی یعنی... - 1391-11-18 01:25:00
خستگی... - 1391-11-18 01:21:00
کسی دستهایت را نمیگیرد... - 1391-11-18 01:15:00
تمام سهم من... - 1391-11-18 01:08:00
آرزوی بی جا... - 1391-11-17 23:29:00
حسین پناهی - 1391-11-15 23:38:00
پرسش؟ - 1391-11-15 23:14:00
دستان تو... - 1391-11-15 22:59:00
تقدیم به عشق خیالیم - 1391-11-15 22:44:00
تقدیم به عشق خیالیم - 1391-11-15 22:30:00
سیــــــــب ســــــــــرخ حــــــــــــوا... - 1391-11-15 22:20:00
سکــــــــــــوت - 1391-11-15 22:07:00
تمـــــــــــام تنهــــاییم... - 1391-11-15 22:04:00
بار آخر من ورق را با دلم بــُر می زنم! - 1391-11-15 20:49:00
- 1391-11-15 20:37:00
لجبازی! - 1391-11-15 20:31:00
یادت باشد - 1391-11-15 01:06:00
یک غنچه بدون شاخه خواهد پژمرد - 1391-11-14 23:49:00
باید دستها را زیر چانه گذاشت - 1391-11-14 23:42:00
دل نزد تو است اگر چه دوری ز برم - 1391-11-14 23:33:00
صدایم کن، بیا تا دوباره ما شویم، - 1391-11-14 23:26:00
دوست یعنی - 1391-11-14 23:15:00
تقدیم به عشق خیالیم - 1391-11-14 23:09:00
ممنون که حواست هست - 1391-11-14 23:02:00
حق دارند این چشم ها - 1391-11-14 22:55:00
با غصه نشو همدم - 1391-11-14 22:52:00
برای عشق گریه کن اما کسی را به خاطر عشق به گریه نینداز - 1391-11-14 22:45:00
هنوز گاهی شیطنت ِ چشمهایت - 1391-11-14 22:35:00
عاشق که می شوی - 1391-11-14 22:31:00
ایـــن روزهــا - 1391-11-14 22:27:00
خدایا - 1391-11-14 22:25:00
من دلم می خواهد - 1391-11-14 19:57:00
چیزی خوشحالم نمی کنه دیگه هیچی - 1391-11-14 19:52:00
هرجــا که می بینم نوشته است - 1391-11-14 19:48:00
عشق اون نیست که در اوج رابطه - 1391-11-14 19:44:00
دیگر به دنبالِ همراهِ “اوّل” نیستم ! - 1391-11-14 19:37:00
بـدشـانـسـی ایـن نـیـسـت - 1391-11-13 22:22:00
کـاش دفتـر خاطراتــم - 1391-11-13 22:19:00
پشت هر کوه بلند، - 1391-11-13 22:14:00
عقل همیشه عشق را به کوری و دیوانگی محکوم ساخته - 1391-11-13 22:12:00
خاطرات را باید سطل سطل از زندگی بیرون کشید… - 1391-11-13 21:47:00
دستم را کم بگیر - 1391-11-13 21:45:00
آری ؛ من می ترسم! - 1391-11-13 21:42:00
لیاقت می خواهد واژه “ما” شدن - 1391-11-13 21:35:00
مرگ انســـان زمـانیســت که - 1391-11-13 21:30:00
گاهی حس می کنی غمگین ترین آدم دنیایی، - 1391-11-13 21:28:00
زبان هیچ استخوانی ندارد - 1391-11-13 21:26:00
کاش وجودم بخشیدنی بود و به تو می بخشیدم. - 1391-11-13 21:22:00
توهمی بیش نبودی ! - 1391-11-13 21:19:00
با موجودات عجیبی زندگی می کنیم ! - 1391-11-13 21:17:00
آدمـای دلتــــــــــنگ - 1391-11-13 21:13:00
رسم آدم های اینجا همین است - 1391-11-11 21:51:00
(تقدیم به عشق خیالیم) هیچکس، هیچکسی را نشناخت - 1391-11-11 21:15:00
اغلب فکر می کنیم چون خیلی گرفتاریم به خدا نمی رسیم ، - 1391-11-11 20:52:00
گاهی شاید حیوونا بهتر گوش بدن به درد دلت تا آدما….. - 1391-11-11 20:50:00
چگونه بفرستم ”باورم” را برای تو تا باور کنی، - 1391-11-11 12:10:00
از پیرمرد و پیرزنی پرسیدند - 1391-11-11 12:04:00
یه آغوش هایی هست که به آدم انرژی میده. - 1391-11-11 11:57:00
دقایقی را که به عیب جویی دیگران می گذرانیم، - 1391-11-11 11:43:00
- 1391-11-10 21:22:00
- 1391-11-10 18:40:00
- 1391-11-10 18:33:00
............... - 1391-11-10 18:27:00
دل من تنها ، تنها، سخت "می گیرد"... - 1391-11-10 17:26:00
دلتنگی همیشه از ندیدن نیست. - 1391-11-08 19:06:00
هر گاه می خواهی بدانی که چقدر محبوب و غنی هستی، - 1391-11-08 19:03:00
بیا با هم بسوزیم ولی‌ کنار هم باشیم - 1391-11-08 12:36:00
گردنم درد می کند - 1391-11-08 12:12:00
آغوشت می تواند - 1391-11-08 12:09:00
تولد انسان روشن شدن کبریتی است - 1391-11-08 12:05:00
اگه دنبـالـت مـیـام فـقـطـ دارم - 1391-11-08 01:53:00
تنهایی یعنی کسی که دوسش داری - 1391-11-08 01:49:00
هــــرچی مهـــربونتر باشی - 1391-11-08 01:47:00
زندگی - 1391-11-08 01:37:00
رفیق من سنگ صبور غمهام - 1391-11-08 01:27:00
دلگیر - 1391-11-08 01:21:00
کاش!!!!!! - 1391-11-08 01:16:00
خواب - 1391-11-08 01:11:00
اعمال - 1391-11-07 23:53:00
اصرار - 1391-11-07 23:48:00
عشق - 1391-11-07 23:41:00
یواشکی - 1391-11-07 23:27:00
خسته ام.....!! - 1391-11-07 23:20:00
افسوس - 1391-11-06 19:29:00
شاگرد - 1391-11-06 19:16:00
تقدیم به عشق خیالیم - 1391-11-06 19:12:00
رد پا - 1391-11-06 18:58:00
پوزخند - 1391-11-06 18:55:00
بی تابی - 1391-11-06 18:51:00
دلنوشته های من - 1391-11-06 18:45:00
لعنتی - 1391-11-06 14:23:00
یادگاری - 1391-11-06 14:20:00
دلنوشته های من - 1391-11-06 14:14:00
پیام عاشقانه - 1391-11-06 14:14:00
قطعه ی انگلیسی - 1391-11-06 14:11:00
دکـتــر عـلـی شــریعـتـی - 1391-11-06 14:11:00
وحــشــی بـافـقـی - 1391-11-06 14:10:00
دلنوشته های من - 1391-11-06 14:03:00
پیام عاشقانه - 1391-11-06 13:52:00
دلنوشته های من - 1391-11-06 13:35:00
پیام عاشقانه - 1391-11-06 13:33:00
قطعه ی انگلیسی - 1391-11-06 13:32:00
دکـتــر عـلـی شــریعـتـی - 1391-11-06 13:31:00
وحــشــی بـافـقـی - 1391-11-06 13:29:00
دلنوشته های من - 1391-11-06 13:23:00
پیام عاشقانه - 1391-11-05 19:21:00
تقدیم به عشق خیالیم - 1391-11-05 12:56:00
دکـتــر عـلـی شــریعـتـی - 1391-11-05 12:53:00
خـواجـوی کـرمـانـی - 1391-11-05 12:47:00
دلنوشته های من - 1391-11-05 12:44:00
خــدا گـويــد: - 1391-11-05 12:24:00
دلنوشته های من - 1391-11-05 12:14:00
پائیزی رویایی با یاد تو...... - 1391-11-05 12:11:00
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ! - 1391-11-05 01:16:00
قطعه ی انگلیسی - 1391-11-05 01:15:00
.:: دكتـــر علي شــريعتــي ::. - 1391-11-05 01:14:00
مریم حیدرزاده - 1391-11-05 01:12:00
دلنوشته های من - 1391-11-05 01:03:00
تقدیم به عشق خیالیم - 1391-11-04 23:54:00
نگاه - 1391-11-04 23:53:00
پیام عاشقانه - 1391-11-04 23:51:00
قطعه ی انگلیسی - 1391-11-04 23:47:00
دکـتــر عـلـی شــریعـتـی - 1391-11-04 23:45:00
دلنوشته های من - 1391-11-04 21:21:00
قطعه ی انگلیسی - 1391-11-04 21:17:00
تقدیم به عشق خیالیم - 1391-11-04 21:12:00
دکـتــر عـلـی شــریعـتـی - 1391-11-04 21:09:00
تقدیم به عشق خیالیم - 1391-11-04 20:06:00
وحــشــی بـافـقـی - 1391-11-04 19:30:00
دلنوشته های من - 1391-11-04 19:26:00
دلنوشته های من - 1391-11-04 19:22:00
دلنوشته های من - 1391-11-04 18:24:00
دلنوشته های من - 1391-11-04 18:06:00
پیام عاشقانه - 1391-11-04 18:03:00
قطعه ی انگلیسی - 1391-11-04 18:01:00
“دکـتر عـلی شـریعتی” - 1391-11-04 18:00:00
سهراب سپهری - 1391-11-04 17:59:00
پیام عاشقانه - 1391-11-04 17:52:00
قطعه ی انگلیسی - 1391-11-04 17:48:00
رفتن - 1391-11-03 08:53:00
اغوش - 1391-11-03 08:44:00
دلتنگ - 1391-11-03 08:42:00
(دکتر علی شریعتی) - 1391-11-03 08:41:00
دلگرفته - 1391-11-03 08:36:00
خـواجـوی کـرمـانـی - 1391-11-03 08:27:00
دلنوشته های من - 1391-11-03 08:22:00
دلنوشته های من - 1391-11-03 08:14:00
لطف خدا - 1391-11-03 08:13:00
ارامش - 1391-11-03 08:11:00
دلنوشته های من - 1391-11-03 07:48:00
تنهایییییییییی - 1391-11-03 07:45:00
یاد - 1391-11-03 07:43:00
عادت - 1391-11-03 07:42:00
نفرین - 1391-11-03 07:41:00
احساس بد - 1391-11-04 18:54:00
جای خالی - 1391-11-02 02:53:00
بانو - 1391-11-02 02:52:00
بد - 1391-11-02 02:50:00
سلاح - 1391-11-02 02:46:00
غم - 1391-11-02 02:40:00
ای عشق بدان - 1391-11-02 02:38:00
بیخوابی - 1391-11-02 02:33:00
بــــودنـــتــــــــ ، نـــبـــودنــــتـــــــــ ... - 1391-11-02 02:32:00
سکوت - 1391-11-02 02:29:00
گناه - 1391-11-02 02:19:00
مـــولـآنـا - 1391-11-02 02:18:00
خواب - 1391-11-02 02:17:00
خسته ام.....!! - 1391-11-02 02:15:00
فرصت - 1391-11-02 02:14:00
داغون - 1391-11-02 02:09:00
ای کاش - 1391-11-02 02:02:00
باران - 1391-11-02 02:00:00
تنهایی ... - 1391-11-02 01:52:00
لذت - 1391-11-02 01:48:00
آغوش تو - 1391-11-02 01:45:00
فنـجان قــهوه داغ - 1391-11-02 01:41:00
دکـتــر عـلـی شــریعـتـی - 1391-11-02 01:27:00
دفتر ماه تمام من - 1391-11-02 01:26:00
عاشق - 1391-11-02 01:22:00
بغض - 1391-11-02 01:12:00
بی اعتنایی - 1391-11-02 01:09:00
ماندن - 1386-11-02 01:56:00
احساس - 1391-11-02 01:09:00