Blog | Profile | Archive | Email | Design by | Name Of Posts


˙·٠•●♥حس زیبا ♥●•٠·˙

مـــرا به تختم ببندید...

سـیگاری برایم روشـن کنید ...

وتنهایـم بـگذارید ...

هرچقدر هم نالیدم و فریاد زدم به سراغم نیایید...

من دارم او را ترک میکنم ... !!!!!!

اطاقم بوی سیگار میدهد

تنم

لباسم

خیابان هم بوی سیگار میدهد....

... دفتر کارم

تمام ملودی های گیتارم

دفتر شعرم

همه بوی سیگار می دهد

از زمستان سال پیش

تمام لحظه های من

که بوی تو را میداد

فقط بوی سیگار میدهد...!!!

فـــرامــوش کــردنـت

   ســـخت نیــست

      کافـیـست دراز بـکـشـم

        و چـشـــم هـایـم را

           بـــرای همیـشه بـبـنــدم

چـقــــدر ســـخـتــہ

منـــطـقــے فـڪـــر ڪــنــے

وقــتــے اפـــســـاســـاتـــت داره פֿـــفــت مـیــڪــنـہ . . .


+نوشته شده در پنج شنبه 29 فروردين 1392برچسب:سخت,چقدر,منطقی,فکر,احساسات,متن زیبا,متن تنهایی,درد دل,دلنوشته,عکس زیبا,عکس جالب,عکس تنهایی,ساعت23:45توسط وحید SODAGAR | |

نیمکت عاشقی یادت هست؟

کنار هم، نگاه در نگاه و سکوتمان چه گوش نواز بود..


بید مجنون زیر سایه اش امانمان داده بود،

برگهای رنگینش را به نشانه عشقمان ب
ر سرمان،

می ریخت..

او نیز عاشق بودنمان را به رخ پاییز می کشید

اما اکنون پاییز.. نبودنت را، جداییمان را به رخ

می کشد.


بگو، صدایم کن، بیا تا دوباره ما شویم،

مرحمی بر سوز دلم باش، نگاه کن، پاییز به من


می خندد.
 
بیا داغ جداییمان را به دلش بگذاریم.


بیاکلاغ هارا پر دهیم تا خبر وصلمان را به پرستوها

مژده دهند.


دوباره صدایم کن .....

لیاقت میخواهـב واژه " ما " شـבלּ

لیاقت میخواهـב "شریڪـ شـבלּ "

تو خوش باش به همیــלּ با هم بوבלּ هـاے امروزت . . .

مـלּ خوشـَم به خلوت تنهـآیـے ام . . .

تو بخـنـב به امروز و مـלּ میخنـבم بہ فرداهایت . . .

چـه اشـتـبـاه بـزرگـیسـت.......
تلخ کردن زندگی خود

بـرای کـسـی کـه......... در دوری مـا
شـیـریـن تـریـن لـحـظـات
زنـدگـیـش را سپری مـی کـند.

ترک میکنم و تنهایت میگذارم....
   تا بیش از این انرژی ات را صرف نکنی برای....

     صادقانه دروغ گفتن
         خالصانه خیانت کردن

          و عاشقانه بی وفایی کردن....
     و هر چه بیشتر خودت را از چشمم انداختن...!!!!
و چه حس پوچی بود این که میپنداشتم... لایق اعتمادی...

يـــادش بـــפֿــيـر

مــטּ بـــودҐ و آرزوے تـ[]ـو

و اویــے وجــود نـداشـت

ايـــטּ روزهــا . . .

تـ[]ـويـے و او

مـــטּ مـــانـدҐ و פֿـــدا . . .

+نوشته شده در پنج شنبه 29 فروردين 1392برچسب:یادش بخیر,من,بودم,ارزو,او,وجود,ماندم,خدا,درد دل ,دلنوشته,متن زیبا,متن تنهایی,شعر زیبا,شعر تنهایی,عکس زیبا,عکس دختر,عکس,ساعت22:51توسط وحید SODAGAR | |

 

 

 

http://www.shiaupload.ir/images/07492833965893833129.gif

 

 

تقدیم به ...

مرگ مغزی کرده ام ای دوستان همت کنید

تک تک اعضای من را عاجلا"قسمت کنید 

من بجان کندن فتادم ناظران منتظر

پیکرم اهدا نموده برحقیر منت کنید 

قلب عاشق پیشه ام لبریزعشق وعاطفه

نازک است در انتقالش خواهشا"دقت کنید

هان! شماهایی که میزبانان اندام منید

لحظه ای هرگزمباد درعاشقی غفلت کنید

پیروان کیش مهرند جمله ی اعضاءمن

عشق ورزی پیشه وبرعاشقان خدمت کنید

 

http://www.shiaupload.ir/images/07492833965893833129.gif

+نوشته شده در پنج شنبه 29 فروردين 1392برچسب:مرگ مغزی,مرگ,دوستان,بجان,تک تک,اعضا,قسمت,اهدا,پیکرم,انتقالش,دقت,جمله ی,عشق ورزی,خدمت,درد دل,دلنوشته,,ساعت14:12توسط وحید SODAGAR | |

فی‌الواقع که چقدر بی چشم و روست این آدمیزاد! 

مثل گرگ، آدم را پاره پاره می‌کند.

 و فردایش راست راست در خیابان راه می‌رود!!

این چه جور گرگی است که تا روز پیش از غارت،

 حتی تا ساعتی پیش از غارت از بره هم رام‌تر می‌نماید؟!!!

پایان قصه ی ما را همان اول لو دادند

همان جایی که گفتن

یکی بووود یکی نبووود ...!

یاבت را از مـטּ نگیر ،

بگذار مـטּ هم مثل ωـهراب بگویم

בلخوشے ها ڪم نیـωـت

+نوشته شده در پنج شنبه 29 فروردين 1392برچسب:یادت,نگیر,سهراب,مثل,دلخوشی,کم,نیست,متن زیبا,متن تنهایی,شعر زیبا,شعر تنهایی,درد دل, دلنوشته,عکس تنهایی,عکس دختر,عکس,ساعت13:51توسط وحید SODAGAR | |

به سلامتی اونایی که از هر انگشتشون یه هـــنر میریزه...
 
میرنجونن...

میشکونن...

میسوزونن...

لــه میکنن...

نابود میکنن...
 
وبیشتر به سلامتی"اونـــایی که جز دوست داشتن" این موجودات هنــــرمند با تمام وجودشون "هیچ هنر"

دیگه ای ندارن...!

+نوشته شده در پنج شنبه 29 فروردين 1392برچسب:به سلامتی,انگشتشون,هنر,میریزه,نابود,له,میرنجونن,میسوزونن,دوست داشتن,هنرمند,درد دل,دلنوشته,عکس زیبا,عکس,شراب,عکس,ساعت13:43توسط وحید SODAGAR | |

درچشمانم تنــهـــــــا یی ام را پنهان می کنم ,
     در دلم ، دلتنــــــگی ام را
       در سکوتم ، حرفهای نگفته ام را ,
       در لبخندم ، غــــــصه هایم را...
     دل من چه خردسال است!!!!!!!!!!!
   ساده می نگرد , ساده می خندد , ساده می پوشد
     دل من از تبار دیوارهای کاهگلی ست
        ساده می افتد, ساده مــــی شکند...
             ساده مـــــــی میرد
                  دل من تنها ، تنها، سخت "می گیرد"...


حالم به هم می خورد از

    کلمه های "عزیزم" و "عشقم"
        من را همان "ببین" صدا کنید؛

            بی ریـــایی شرف دارد بــــــه ریاکــــاری...

خیلی چیزها هستند که وقتی به دستشان می آوری

دیگر برای تو نیستند ،

تویی که در دست آنهایی …

در حال عصبانیت چیزی را می گوئی

مانند میخی است

که بر دیوار دل طرف مقابل می کوبی

+نوشته شده در پنج شنبه 29 فروردين 1392برچسب:میخ,در حال عصبانبت,عصبانبی,دل,طرف,مقابل,میخی,مانند,چیزی,متن زیبا,متن اموزنده,عکس زیبا,درد دل,دلنوشته,ساعت13:15توسط وحید SODAGAR | |

ایـن روزها هوا خیـلی غبـارآلـ ـود اسـتـ ؛

گـُرگ را از سـَگ نمـیتوان تشـخیصـ داد ...!

هـِنگامـی گـرگ را مـیشناسـیم ،

که دَریــده شـُده ایم ...

+نوشته شده در پنج شنبه 29 فروردين 1392برچسب:گرگ,غبار الود,هوا,این روزها,دریده,سگ,تشخیص,متن زیا,عکس زیبا,عکس,درد دل,دلنوشته,ساعت12:20توسط وحید SODAGAR | |

نـشـستـه ام
 
بـیاد کـودکی هــایـم
 
دور ِ“غلـط”ها، یک خـط قرمز می کشـم ...! 

حتی

دور ِتـو ...!

+نوشته شده در پنج شنبه 29 فروردين 1392برچسب:خط قرمز,نشسته ام,غلط,کودکی,دور تو ,متن تنهایی,متن زیبا,شعر زیبا,شعر تنهایی,عکس زیبا,ساعت12:5توسط وحید SODAGAR | |

گآهی بآید آرزوهآیت رآ مثل قاصدک

بگذآری کف دست وبسپآریشآن به دست بآد

تآبروند وسهم دیگرآن شوند

باز هـــــم خيال تو

مـــــــــرا

"برداشـــــت"

کجا مي‌‌برد نميدانــــــــــــــــــــــــــم!

+نوشته شده در پنج شنبه 29 فروردين 1392برچسب:خیال,باز هم,تو,برداشت,کجا,میبرد,نمیدانم,متن زیبا,متن تنهایی,شعر زیبا,شعر تنهایی,درد دل ,دلنوشته,عکس زیبا,ساعت11:48توسط وحید SODAGAR | |

وقتی چشمانم را روی هم می گذارم…

خواب مرا نمی برد…

تو را می آورد!!!

از میان فرسنگ ها …

فاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــله…

 

 

ميـ ـپـُرسے : " چِـکـآر ميـکُـنے؟ "

ميـ ـگـويَـمـ : " بـِہ آيـَنـدِهـ فِـکـر ميـ ـکُـنَـمـ ... "

ميـ ـپُـرسے : " آيـَنـدِهـ ؟! "

ميـ ـگـويَـمـ :

آ : آرے ، کــــآش ؛

ي : يـِکــ بــآر


ن : نِـشـآنَـمـ بـِدَهے

د : دوسـ ـتـَمـ دآرے


ه : هـَمـيــن !!! . . .

از تو بیشتر!

خاطره هایت را دوست دارم... 
 
که با من مانده اند! آرام و بی ادعا و وفادار!!!

آهاي بعضيا!!!!

بعضـــی وقتــــا بایـــد 

لـــب بالایـــی رو بــا لـــب پاییـــنیتون آشنـــا کنـــید و 

دهـــن گرامیــتـــونو ببنـــــدید!

مرسي!!!

+نوشته شده در پنج شنبه 29 فروردين 1392برچسب:اهای بعضیا,وقت,لب بالایی,لب,دهن,گرامی,مرسی,متن زیبا,عکس زیبا,عکس لب,عکس,درد دل,دلنوشته,ساعت11:26توسط وحید SODAGAR | |

زلال که باشی سنگ های کف رود خانه ات را

میبینند . بر می دارند و نشانه می گیرند

درست به سوی خودت. . . .


+نوشته شده در چهار شنبه 28 فروردين 1392برچسب:زلال,سنگ,رودخانه,می اندازند,سوی,نشانه,درست,متن زیبا,متن,شعر زیبا,عکس زیبا,عکس دختر,عکس رودخانه,درد دل,دلنوشته,ساعت22:19توسط وحید SODAGAR | |

گم شده ام در هجوم پريشاني هايم

خداي ِ خوبي ها

کمک کن کمي بيشتر از هميشه لمست کنم

پروانه ها را

بيشتر به ملاقاتم بفرست.

مــن عــاشــقــانــه هــايــم را روي هــمــيــن ديــوار مــجــازي مــي نــويــســـم.... !

از لــج تــو....

از لــج خودم...

کــه حــاضــر نــبــوديــم يــکــ بــار ايــن هــا را واقــعــي بــه هــم بــگــويــيــم.....!

+نوشته شده در سه شنبه 27 فروردين 1392برچسب:عاشقانه,همین,لج,دیوار,مجازی,مینویسم,واقعی,حاضر,متن زیبا,متن عاشقانه,متن,شعر زیبا,شعر عاشقانه,شعر,عکس زیبا,ساعت21:2توسط وحید SODAGAR | |

از یـــــــــاد که رفته ام ...

بگذار  از  د ســــــــــ ت  هم  بـ ر و م. . .

تـــو را چه زیان...؟

+نوشته شده در سه شنبه 27 فروردين 1392برچسب:یاد,رفته ام,بگذار,دست,از دست رفتن,زیان,متن زیبا,متن تنهایی,شعر زیبا,شعر تنهایی,شعر عکس زیبا,عکس جدایی,عکس,ساعت19:38توسط وحید SODAGAR | |

ڪاشـــــ فقط بوבـے

   وقتـے بغض مـےڪرבم


      بغلم مـےڪرבـے و مـےگفتـے

      ببینمـــــ چشمـــــاتو

   منـــــو نگاه کـטּ

اگه گریـ ـہ کنـے قهـــــر مـےڪنم میرمـــــا !!!


نمی دانم چشمانت با من چه میكند
 
   فقط وقتی كه نگاهم میكنی ...
      
         چنان دلم از شیطنت نگاهت می لرزد

   كه حس میكنم چقدر زیباست

فدا شدن برای چشمهایی كه تمام دنیاست

به ســـرنوشـت بگـــــویــــــید...

          اسباب بازی هایـــــش بی جان نیستــــند ؛                  

                          آدمنــد ، می شكـــــنــــنـد ...                   

                                      آرام تـــــــــر ... !

+نوشته شده در سه شنبه 27 فروردين 1392برچسب:سرنوشت,اسباب بازی,بی جان,ادم,جان,می شکنند,متن زیبا,شعر زیبا,عکس زیبا,عکس دختر,ساعت19:18توسط وحید SODAGAR | |

از من نرنــــــــــج…     

نه مغــــــرورم نه بی احســـــاس…

فقط خســــته ام… 

خسته از اعتــــــمادی بیــــجا…

 

 


بعضی از آدمــــــا مثـــل عكـــس هســـتن...

زيـادی كه بزرگشـــون كنــی ، كـــيفيتشون ميــاد پاييــن !

+نوشته شده در سه شنبه 27 فروردين 1392برچسب:ادم,بعضی,کیفیت,عکس,پایین,بزرگ,زیادی,متن زیبا,متن تنهایی,شعر زیبا,شعر تنهایی,درد دل,دلنوشته,عکس ,عکس زیبا,ساعت19:3توسط وحید SODAGAR | |

خیلـــی کـــه دلتنگــــــــ میشـــم

    بــه آسمـــون نگـــاه میکنــــم!

      دلــــم قـــرص میشـــــه کـــه

       تــــو هـــم زیـــر همیـــن سقفــــی...!

همیشــــه بــرایـــم ســوال استـــــــــ :

   اگــــــر قــــــــرار بــــــود

     روزی او را نــــــداشتـــه بــاشـــم،

       چــرا خـــدا خــــواستــــــــــــ

           کـــه دوستــــش داشتــــه بـــاشـــم؟!!

باز هم منتظر آمدنت می مانم

هر نفس با غم سبز تو غزل میخانم

باز هم آتشت ای عشق قدیمی هر روز

میکشد پنجه به دیوار و در زندانم  

پی دیدار و ملاقات تو هر شب تا روز

اشک و خون می چکد از گستره چشمانم

همه مردم این شهر به دنبال تواند

من هم از شوق تو آواره و سرگردانم ....

 

گاهی فکر میکنم کار تو سخت تر از من است...

من یک دنیا دوستت دارم

و تو زیر بار این همه عشق قد خم نمیکنی.....!

غم داشتن بخشی از زندگی است

ولی غمخوار نداشتن

عذاب زندگیست

به چـشـمـهـایـت بگــو . . .

نـگـاهـم نـڪـنـنـد ...

بـگـو وقـتـے خـیـره ات مـے شـوم

سرشـاטּ بـه ڪـار خـودشـاטּ بـاشـد . . . !

نـه ڪـه فـڪـر ڪـنـے خـجـالـت مـے ڪـشـم هـا . . .

نـه !

حـواسـم نـیـسـت . . . عـاشـقـت مـی شـوم . . .

بـه زندگــے ام پـوزخـَندنـَزن ...

روزے کـَســے رو داشـتـَم ...

کــه بـآتـَموم وجــود صـِدام مـیکــَـرد ...

" عـِـــشـــقـــَــم "